POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE Prezentowana praca nosząca tytuł Polskie prawo gospodarcze publiczne. Wprowadzenie w zamierzeniu autora stanowi część I większej całości, którą dopełnić ma część II - Zarys prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Tak więc Czytelnik będzie miał do dyspozycji komplementarną całość, wprowadzającą w problematykę krajowego (publicznego) i wspólnotowego prawa gospodarczego. W odniesieniu do części I owej całości - autor ma pełną świadomość, że w nadanym jej kształcie wykracza ona całkowicie poza powszechnie przyjętą konwencję


Autor: Andrzej Powałowski
Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności

Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułuj

Autor: Andrzej Powałowski
Prawo gospodarcze publiczne Powałowski Publikacja z prawa gospodarczego publicznego służyć ma prezentacji poszczególnych

Prawo gospodarcze publiczne Powałowski Publikacja z prawa gospodarczego publicznego służyć ma prezentacji poszczególnych przejawów i form oddziaływania państwa na gospodarkę przy wykorzystaniu różnych instrumentów prawnych. Oddziaływanie to przestrzegać można najpierw w płaszczyźnie przedmiotowej i

Autor: Gacka Asiewicz Aneta
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Beck Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Beck Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowa

Autor: Andrzej Powałowski
Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć

Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespół norm, które warunki te w interesie publicznym formułuj

Autor: Prawo w pigułce
Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Beck Publikacja

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Beck Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowa

Zostańmy w kontakcie

Więcej o POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE


POLSKIE PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE WPROWADZENIE